International Youth Day

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಸಾಧನೆಗೆ ರಹದಾರಿ ಡಾ. ಸಿ. ರಾಮರಾವ ಅಭಿಮತ ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳದ ಎಕ್ಸಲಂಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ ಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲಂಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಜಾಪುರ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮೀಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬಿನ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಸಿ. ರಾಮರಾವ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಯುವಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಸಾಧನೆಗೆ ರಹದಾರಿಯಾಗಿವೆ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ…