National Girl Child Day Function

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ದೇಶದ ಎರಡು ಕಣ್ಣು : ಸ್ತೀ ರೋಗತಜ್ಞ ಡಾ|| ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಂಗಿಹಾಳದ ಎಕ್ಸಲಂಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಥಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯಪುರ ಖ್ಯಾತ ಸ್ತೀ ರೋಗತಜ್ಞ ಡಾ|| ರಾಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ದೇಶದ ಎರಡು ಕಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ,ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ,ಭೌಧಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲೆತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ…